Hình ảnh General File Splitter

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog hướng dẫn
File Splitter v.2.0.619

General File Splitter chia tách một tệp lớn thành các tệp kích thước nhỏ hơn và tạo tệp exe tự nhập. Phần mềm hỗ trợ bất kỳ loại tập tin. Một tệp lớn (lên đến 8 EB = 8589934592 GB) được hỗ trợ. General File Splitter cho phép người dùng chỉ phân chia …

Blog hướng dẫn
Câu hỏi thường gặp cho General File Splitter

Làm thế nào để chia một tập tin theo một kích thước tùy chỉnh? Chỉ cần 3 bước dưới đây. Chọn một tập tin; Đặt kích thước tùy chỉnh; Nhấp vào ” Split Now! ” Nút. Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm vào đây . Kích thước phần mềm nào hỗ trợ …